Ljudochbildarkivet

Ljudochbildarkivet har bytt hemvistadress. Numera går det under namnet Svensk Mediedatabas och finns på smdb.kb.se. Detta är inte SMDB:s officiella hemsida.

Våra audiovisuella samlingar

Det som tidigare kallades Ljud- och bildarkivet kallas idag Svensk Mediedatabas, förkortat SMDB. Det är i praktiken det kungliga bibliotekets söktjänst för de audiovisuella samlingar som finns i arkiven. I dessa arkiv finns till dags dato över tio miljoner timmar av audiovisuellt inspelat materia som sänts i medier som TV, radio och på bio, samt i form av datorspel och film. 

Tillgång

Det inspelade materialet skyddas av upphovsrättslagen och är därmed inte tillgänglig för allmänheten. Den som bedriver forskning eller behöver material i form av research kan få tillåtelse att undersöka inspelningarna. De olika inspelningarna kan lånas ut till andra bibliotek i forsknings- och researchsyfte.

Forskarrum

Det finns rum som man kan hyra på Det kungliga biblioteket där man kan sitta för att gå igenom inspelat material i studiesyfte. Det finns rum i olika storlekar för att täcka olika behov - ibland är det hela studiegrupper som behöver gå igenom material tillsammans och då räcker inte ett litet enmansrum.

Nostalgi

Det kan kännas lite tråkigt att allt inspelat material inte finns tillgängligt för alla och envar närsomhelt, för det finns väldigt många radio- och TV-program med högt nostalgivärde. SVT har sitt öppna arkiv, som faktiskt är ett av de största mediearkiven i världen, och där finns väldigt många godbitar. Sedan finns det ju också en hel del att vältra sig i på Youtube.

¨

Tips

Cashback på Cashbacker.se är en gratis tjänst som ger dig pengar tillbaka när du shoppar på nätet. Inga konstigheter och det är hur enkelt och smart som helst!